-

Velkomen.

hjerne

Fintenking er nødvendig i alle yrkesgrupper for å løyse oppgaver, for å kome vidare og for å forstå kva som skjer rundt oss. Enkelte yrkesgrupper fintenker svært lite og meiner at nokre skal tenke og andre skal lære og pugge det dei andre har tenkt. Det kan vere lurt då det ikkje ligg for alle å fintenke. Det ligg nemlig ikkje for alle å tenke i det heile tatt.

Denne nettsida blei åpna torsdag 20.10.2005. Nettsida er ei blanding av nynorsk og bokmål. Her kjem det nytt stoff med ujamne intervall.

Finn du feil eller mangler på nettsida her, sei ifrå, og vi vil fikse det snarast.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!