-

Informasjon om nettstedet.

Aristotles Dette er en nettside for fintenkere, vitebegjærlige, skeptikere og relegiøse. Påstander, hypoteser, og ytringer i artikler her på desse sidene er kansje ikke helt i samsvar med den generelle oppfatning som er publisert i mediene. Artikler publisert her er heller ikke alltid i samsvar med viteskapens mange teorier.

Påstander på desse sidene er ikke å regne som "sannheten", men er basert på fintenkernes meninger og sunn fornuft. Således kan en artikkel raskt endres/revideres i takt med fornuftens endringer. Det skal likevel være mulighet for å finne den originale artikkelen med den originale påstanden på sidene her.

Hva som ikke står her, er politiske påstander og meninger. De hører hjemme i et annet fora. Selvsagt vil enkelte si alt alt er politikk, men her menes det som den menige mann regner som politikk.

Rettighetene til innholdet på desse nettsidene tilhører eieren av nettstedet, med unntak av de artikler som andre har lagt ut på nettstedet. Alle artikler kan kopieres fritt hvis opphavet blir publisert sammen med artikkelen.

For å få en artikkel publisert her må det være eget stoff, gjennomtenkt og fintenkt. Skrivefeil blir rettet på før artikkelen blir lagt ut. Det er ikke mulig å trekke en artikkel vekk fra nettstedet, den vil bare bli fjernet fra innholdsfortegnelsen.

For mer informasjon eller for å legge inn en artikkel, send en epost til redaktør Håkon Sjåstad.