-

IQ-test.

Kven av desse passar ikkje inn i rekka ?

Oppgave

Denne oppgava kan ha eit av desse svara:

  1. Glaset skal ut, det er ikkje ein kopp.
  2. Den blå koppen skal ut, alle dei andre har svart i mønsteret.
  3. Den første koppen skal ut, den har for lang avstand til neste objekt.
  4. Den i midten skal ut. Alle har en bagrunnsfarge med mønster, untatt den i midten, den har like stor fargeflate på begge farger (rutemønster).

Send inn svaret til redaksjonen.


Barnebilde.

bilde De fleste små barn ser de voksne fra et lavere nivå enn vi er vant til. Dette bildet er da et typisk bilde sett fra et barns synsvinkel. Dette bildet viser et ansikt som det er vanskelig å få kontakt med. Dette er trolig grunnen til at små barn helst vil sitte på fanget, stå i en stol, eller ligge i sengen med mor og far, fremfor å stå på golvet og holde i en fot.

Dette forklarer også hvorfor små barn liker å holde seg rundt sine besteforeldre, da eldre mennesker ofte er mer krumbøyde og viser hele ansiktet til barna.

At barna er så fokuserte på briller er forståelig når en ser på dette bildet. Brillene kommer veldig godt frem sett nedenfra, men sett rett forfra har de ikke samme synelighet. Små barn vil der for prøve å justere brillene slik at de kommer frem på samme måte som sett nedenifra.

At små barn piller seg i nesen og studerer det med stor interesse, er også forståelig, sett utifra det de ser daglig nedenifra.