-

Status og respekt.

For å oppnå status og respekt må minst en av tre kriterier oppnåes. Desse kriterier er de samme for alle samfunnslag og i alle aldersgrupper. Hvis noen eller flere punkt kan oppfylles, da har du det som skal til for å få status og respekt. I mange tilfeller vil et av kriteriene danne grunnlaget for å oppfylle en annet kriterie, for deretter å danne grunnlaget for det tredje kriteriet. Den beste strategien for å lykkes vil være å oppfylle det første kriteriet. Dette kan bane vei for de to andre kriteriene.

Status og respekt kan du få på fire nivå: i familien, i lokalmiljøet, nasjonalt og internasjonalt. Forutsetningen for kriteriene er de samme på alle nivå, det er kun terskelen for kriteriene som øker etter størrelsen på nivåene.

 1. bilde Du må kunne noe. Kunnskap er makt og status. En som tilegner seg nok kunnskap vil alltid være respektert. Hvis du får tildelt en Nobelpris vil dette gi deg status og respekt i de fleste samfunnslag. Ikke alle som er i denne kategorien bryr seg om å oppfylle de to andre kriteriene. I lokalmiljøet kan dette være en "Petter Smart" eller (før i tiden) en lærer. I familien er dette oftest en voksen person med høyere utdannelse.

  Mange forsøker å komme under denne kategorien ved å late som de innehar kunnskap. Hvis du skal lykkes med et slikt opplegg må du avansere og oppfylle raskt det andre kriteriet for deretter å tone ned dette første kriteriet. Dette kan være den enkleste måten for å oppnå status og respekt uten å være fortjent til det. Skulle du bli avslørt vil statusen likevel vedvare, men like stor respekt hos alle vil du nok ikke ha.

  Eksempel (bildet): en av oppfinnerene av objektorientert programmering, Kristen Nygaard

 2. bilde Du må eie noe. Dess større din eiendom, bil eller bolig er, dess større din bankkonto er, dess høyere status har du. I lokalmiljøet er dette oftest en reder, storbonde eller bedriftseier. I familien er dette som regel den som eier huset, bilen og båten.

  Noen, men ikke alle, har respekt for de som eier mye.For de fleste privatpersoner i lokalmiljøet vil det å satse på dette kriteriet, å eie noe, være det enkleste.
  Det er svært vanlig at en vil forsøke å gi det inntrykk at en har oppfylt dette kriteriet. En mann vil typisk finne det enklest å kjøpe en bil av samme merke som de med høyere status foretrekker. Noen vil bygge et stort hus, ofte større enn økonomien tillater, for å gi uttrykket av å eie noe. Hos privatpersoner skjules ofte balansen slik at kun eiendeler vises utad og gjelden er ukjent.
  På et høyere nivå, nasjonalt eller internasjonalt er det vanskeligere å oppnå dette kriteriet på uærlig vis.

  Eksempel (bildet): tobbakskongen Johan H. Andresen

 3. bilde Du må være noen. Hvis du er eksempelvis er pave, konge, minister eller president, da er du noen. Dette alternativet vil være det eneste måten å oppnå respekt og status uten å være hverken rik eller klok. Dette kriteriet kan oppfylles ved at ett eller begge av overnevnte kriterier er oppfylt.

  I dag kan du oppnå kjendisstatus uten å være respektert eller ha en annen høyere status. Kjendisstatus er ikke alltid like populært, da en musikkartist og en drapsmann kan få like stor kjendisstatus og medieoppmerksomhet. Denne form for kortvarig status oppfyller ikke kriteriet for å være noen da det ikke gir respekt.

  Eksempel (bildet): Kong Harald

23.10.2006 HSJ