-

Valg av beste brukernavnpolitikk.

Når datamaskiner, servere og medfølgende programvare inntar bedriften skal det velges brukernavn for de ansatte, og det utformes en politikk på opprettelse av brukernavn. Det er da flere måter å utforme brukernavn på, og det er viktig å bruke en mal som holder mål fremover i tid. I artikkelen under er det listet opp de mest brukte formene for brukernavn med kommentarer.

I brukernavn er det oftest kun brukt bokstaver, og noen ganger punktum eller bindestrek. Andre tegn er sjelden brukt og bør unngåes. Unngå særnorske bokstaver som æøå hvis det blir pålogget fra utlandet.

I eksemplene under er det laget brukernavn av navnet Ola Nordmann. Eksemplene er listet opp i anbefalt rekkefølge, med det beste og anbefalte valget til slutt.

0% etternavn: nordmann
Etternavn fungerer ikke så godt da det i mange deler av landet har store grupper med samme etternavn. I urbane strøk kan etternavn til en viss grad fungere, med også der vil det være overvekt av eksempelvis Hansen eller Ali. Dette er trolig det dårligste valget/strategi for brukernavn.
0% fornavn: ola
Det mest vanlige er å velge fornavn. Fornavn kan fungere godt i et familieforetak, der etternavn ofte er det samme. For andre bedrifter eller organisasjoner vil dette være et dårlig valg, da det før eller senere vil være to personer som har samme fornavn. Den som da kommer sist inn, eksempelvis Ola Sørmann, vil da ofte få påslengt første bokstav i etternavnet, og brukernavnet blir da olas og dermed bryte helt med resten som kun har sine fornavn. Brukernavnet er ofte også er epostadresse, og kan da virke litt for personelig i en del sammenhenger der det ikke er ønskelig med en personelig knytning.
25% fornavn+etternavninitial: olan
Fornavn med første bokstav i etternavn er en videreføring av fornavn, og ikke særlig smartere enn dette alternativet, da det vil være flere med etternavn som har lik første bokstav. Litt bedre enn fornavn er det likevel.
25% fornavninitial+etternavn: onordmann
Første bokstav i fornavn og hele etternavnet. Dette er en mindre personelig vri enn fornavn med første bokstav i etternavn. Også her er vil det forekomme ofte at det må jukses med brukernavnet da flere har fornavn som starter på samme bokstav og har samme etternavn.
50% etternavn(3)+fornavn(3): norola
En annen variant som ofte er brukt er å bruke første tre bokstaver i etternavnet og legge til dei tre første bokstavene i fornavnet. Dette er en halvgod løsning som til en viss grad fungerer på grunn av det gir flere alternativer. I listevisning kan den virke noe uryddig.
75% fornavn+etternavn: ola.normann
Dette er en bedre løsning enn overnavnte da det er lettere å lese hvem det er, og har flere kombinasjoner. Det er et godt brukernavn hvis det eksempelvis skal brukes på eksterne sider på internett. Ofte blir det også brukt et mellomnavn eller pikenavn. Ulempen er at brukernavnet blir langt når det skal tastes inn fra tastaturet, eller når det skal listes opp. Denne formen er mer brukt som epostadresse enn som brukernavn.
100% initialer: ono
Dette er det beste valget fordi det er kort og enklet, og fordi brukernavnet samsvarer med de initialene som blir brukt i korrespondanse, møtereferat, notater etc. Normalt er det brukt tre bokstaver i initialer. Initialer kan plukkes ut i fra fornavn, mellomnavn, pikenavn, etternavn og stavelse. Dette gir derfor mange kobinasjoner på en og samme person. Dette valget av brukernavn er også en god og kort epostadresse som er lett å huske også for mottager.

I de fleste system kan brukernavn enkelt endres uten å misse andre lagrede opplysninger (i motsetning til initialer som er brukt i referater og notater). Dette gjelder brukernavn i Microsoft Windows, Linux og andre Unix operativsystem.

En god regel til slutt: deaktiver brukere/brukernavn, ikke slett dem. Det henger ofte en referanse til en bruker som ikke er blitt endret, eller som ikke kan endres. Når det er valgt initialer som brukernavn er der ofte flere referanser. Er denne personen slettet fra registeret, blir en del av historikken i eldre dokument forringet. En liste over brukernavn har i seg selv også en historisk verdi.

Referanser:

14.08.2006 HSJ. Endret lenker 21.02.2012